Điều khoản sử dụng

 1. Mô tả dịch vụ:
 • Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý khách các dịch vụ marketing chuyên nghiệp và hiệu quả, nhằm giúp nâng cao tầm nhìn và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của quý khách.
 • Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn chiến lược, quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến, quản lý nội dung, xây dựng thương hiệu, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), quản lý mạng xã hội, và các hoạt động tiếp thị khác tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
 1. Phạm vi dịch vụ:
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ được mô tả chi tiết trong hợp đồng hoặc ghi rõ trong các tài liệu đề xuất.
 • Mọi thay đổi hoặc điều chỉnh phạm vi dịch vụ yêu cầu sự đồng thuận bằng văn bản từ cả hai bên.
 1. Thời gian và phạm vi hợp đồng:
 • Thời gian và phạm vi của hợp đồng dịch vụ sẽ được xác định rõ ràng.
 • Chúng tôi sẽ cam kết hoàn thành dịch vụ trong khoảng thời gian đã được thỏa thuận, trừ khi có những trục trặc không thể kiểm soát hoặc do sự ảnh hưởng của bên thứ ba.
 1. Bảo mật thông tin:
 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.
 • Mọi thông tin quan trọng được chia sẻ trong quá trình làm việc sẽ được coi là thông tin mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ khách hàng.
 1. Thanh toán:
 • Chi phí dịch vụ và cách thức thanh toán sẽ được thỏa thuận trước và ghi rõ trong hợp đồng.
 • Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí dịch vụ theo các điều kiện đã thỏa thuận.
 1. Quyền sở hữu trí tuệ:
 • Quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản sáng tạo được tạo ra trong quá trình cung cấp dịch vụ sẽ thuộc về khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép trước bằng văn bản từ khách hàng trước khi sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của khách hàng cho mục đích khác.
 1. Chấm dứt hợp đồng:
 • Cả hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng dịch vụ nếu có lý do hợp pháp và thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất một khoảng thời gian xác định.
 1. Giới hạn trách nhiệm:
 • Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của mình .

Chúng tôi hy vọng rằng các điều khoản dịch vụ này sẽ mang đến sự minh bạch và sự hài lòng cho quý khách hàng. Quý khách vui lòng tham khảo hợp đồng hoặc điều khoản dịch vụ chính thức mà chúng tôi cung cấp để biết thêm thông tin chi tiết và các điều khoản cụ thể áp dụng.