Tại sao cần thiết kế website 4.0? Các xu hướng web 4.0 nổi bật

Ảnh đại diện hay thường gọi là thumbnail thì dùng để làm ảnh thu nhỏ của một bài viết khi show bài viết dưới dạng desc (mô tả ngắn, giống như các trang tin thường hay làm) và trong wordpress thì có 3 cách để chúng ta lấy ảnh làm đại diện